Biedrības paveiktais

Biedrības paveiktais 2023.gadā:

 • ar individuālo ziedotāju atbalstu palīdzēts Martai Ceriņai (Pūšaminstrumentu spēle, 3.kurss) doties uz Starptautisko jauno flautistu konkursu Nīderlandē (21.-23.04.2023.);
 • ar mūzikas vidusskolas 2022.gada absolventu vecāku un individuālā ziedotāja atbalstu palīdzēts mūzikas vidusskolas kolektīvam doties braucienā uz Rēzekni un koncertu Mediņu laboratorija Latgales vēstniecībā Gors (30.03.2023.);
 • ar individuālo ziedotāju atbalstu palīdzēts mūzikas vidusskolas audzēkņiem un Obligāto klavieru nodaļas pedagogiem doties uz VIII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivālu Vispārējās klavierēs Daugavpilī (03.03.2023.);
 • ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts XIII Starptautiskā saksofonmūzikas festivāla "Saxophonia" izpildītāju konkurss (15.-18.02.2023.), projekta vadītāja Baiba Tilhena;
 • ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts Flautists, diriģents, skolotājs - profesors Carlo Jans Latvijā (13.-17.02.2023.), projekta vadītājs Reinis Maurītis;
 • ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmas "Stīgu instrumentu spēle" valsts konkursa II kārta (19.-20.01.2023.), projekta vadītājs Reinis Maurītis.

Biedrības paveiktais 2022.gadā:

 • esam līdzdarbojušies Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 95 gadu jubilejas noslēguma pasākuma Rīgas Latviešu biedrības namā rīkošanā (28.10.2022.);
 • ar Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu palīdzēts Ilvai Ešenvaldei (Pūšaminstrumentu spēle, 3.kurss) doties uz starptautisko konkursu Concours de Saxophone Parisian 2022 Parīzē (13.-14.02.2022.).

Attēlos:

 • Starptautiskā jauno flautistu konkursa Nīderlandē laureātes, 1. no kreisās - konkursa 3.vietas ieguvēja, mūzikas vidusskolas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas 3.kursa audzēkne Marta Ceriņa; 
 • mūzikas vidusskolas audzēkņi un Obligāto klavieru nodaļas pedagogi VIII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivālā Vispārējās klavierēs Daugavpilī;
 • Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkne Ilva Ešenvalde ar diplomu par iegūto 3.vietu starptautiskajā konkursā Concours de Saxophone Parisian 2022 Parīzē.