Stīgu instrumentu spēle

Vijoles spēle

 

Alta spēle

 

Čella spēle

Pedagoģes   Pedagoģe   Pedagoģe
Inese Štrāle (nodaļas vadītāja)   Zane Dziesma   Agne Sprūdža
Velga Polinska       Mārtiņš Turss

Kokles spēle

       
Pedagoģe        
Dita Neilande (Tautas instrumentu nodaļas vadītāja)      
         
Koncertmeistari        
Kaspars Bumbišs, Džūlija Kokina, Ilze Kundziņa, Lauma Prūse, Jekaterina Zaļuma