Stīgu instrumentu spēle

Vijoles spēle

 

Alta spēle

 

Čella spēle

Pedagoģes   Pedagoģe   Pedagoģe
Inese Štrāle (nodaļas vadītāja)   Zane Dziesma   Agne Sprūdža
Velga Polinska       Mārtiņš Turss

Kontrabasa spēle

 

Kokles spēle 

 

Ģitāras spēle

Pedagogs    Pedagoģe     Pedagogs 
Viktors Veļičko

  Dita Neilande (Tautas instrumentu
nodaļas vadītāja)
Kaspars Zemītis

         
Koncertmeistari        
Kaspars Bumbišs, Džūlija Kokina, Ilze Kundziņa, Lauma Prūse, Jekaterina Zaļuma