Vakances

Aicinām pievienoties mūsu kolektīvam harmonijas pedagogu !

Slodze: līdz 1 slodzei

Profesijas klasifikatora kods 2320 01
Darba alga EUR 900.00 par vienu pedagoģiskā darba slodzi.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība un kvalifikācija - atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību. (Var pretendēt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas vēstures un teorijas vai Kompozīcijas bakalaura programmu vecāko kursu studenti).

Galvenie amata pienākumi:

nodrošināt izglītības programmu īstenošanu mācību priekšmetā Harmonija;
izstrādāt un pilnveidot mācību priekšmetu programmas savā mācāmajā priekšmetā;
piedalīties izglītības iestādes pārbaudījumu organizēšanā un vērtēšanā.

Pieteikumu (motivācijas vēstule, CV un izglītības dokumenti) ar norādi “Harmonijas pedagogs” līdz 2021. gada 6. decembrim (ieskaitot) lūdzam sūtīt uz e-pastu jmrmv@jmrmv.lv  vai pa pastu − Stabu iela 10k-4, Rīga, LV-1010. Tālrunis saziņai: 28352203.


 

Aicinām darbā grāmatvedi uz 0.5 slodzēm !

Profesijas klasifikatora kods 4311 01

(mēnešalga atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 418 EUR līdz 595 EUR pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes ilguma) 

Pienākumi:

  • Darbinieku atlīdzības aprēķināšana centralizētajā grāmatvedības un resursu vadības sistēmas programmā Horizon (t.sk. pedagogu atlīdzības aprēķināšana saskaņā ar tarifikācijām);
  • Audzēkņu stipendiju izmaksu sarakstu sagatavošana;
  • Sagatavot un iesniegt VID EDS sistēmā un CSP atskaites par darbinieku kustību, darba algām un nodokļiem;
  • Veikt ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti, kontroli un analīzi programmā Horizon;
  • Piedalīšanās grāmatvedības dokumentācijas aktualizēšanā saskaņā ar LR likumdošanu;
  • Citu grāmatveža ikdienas pienākumu veikšanu atbilstoši dotajiem uzdevumiem.

Nepieciešamā izglītība:
Profesionālā izglītība ekonomikas vai finanšu vadībā, profesionālā darba pieredze un pieredze darbā ar datortehniku.

Prasības:
iepriekšēja darba pieredze grāmatvedībā;
labas komunikācijas/sadarbības prasmes un spēja strādāt dinamiskos apstākļos;
prasme darbā ar MS Windows, MSOffice (Outlook);
ļoti labas Excel zināšanas;
pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu ‘’Horizon’’.

Pieteikumu (motivācijas vēstule, CV un izglītības dokumenti) ar norādi “Grāmatveža vakance” līdz 2021. gada 1. decembrim (ieskaitot) lūdzam sūtīt uz e-pastu jmrmvgram@ml.lv  vai pa pastu − Stabu iela 10k-4, Rīga, LV-1010.  Tālrunis saziņai 67334613.