Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

Izglītojamo pašpārvaldes sastāvs 2023./2024.mācību gadā:

Valters Everts (Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle, 4.kurss), izglītojamo pašpārvaldes vadītājs;
Lauma Vuškāne (Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, 3.kurss), izglītojamo pašpārvaldes vadītāja vietniece, izglītojamo pašpārvaldes pārstāve Stipendiju piešķiršanas komisijā;
Marta Ceriņa (Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, 4.kurss);
Amanda Gruško (Diriģēšana, 4.kurss);
Anna Bāriņa (Diriģēšana, 3.kurss);
Henrijs Koleda (Pūšaminstrumentu spēle - Trompetes spēle, 3.kurss);
Elizabete Batņa (Mūzikas vēsture un teorija, 2.kurss);
Raita Kristiāna Leiškalne (Taustiņinstrumentu spēle - Ērģeļspēle, 2.kurss);
Anete Duntava (Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, 1.kurss);
Beāte Purauska (Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, 1.kurss), izglītojamo pašpārvaldes pārstāve Stipendiju piešķiršanas komisijā;
Aleksis Plotka (Pūšaminstrumentu spēle - Tubas spēle, 1.kurss).

E-pasta adrese saziņai ar izglītojamo pašpārvaldi:  Valters.Everts@kultura.edu.lv