Konsultācijas

Konsultācijas iestājpārbaudījumiem 2022./2023.mācību gadā (aprīlis, maijs).
Dalība konsultācijās reflektantiem ir bez maksas, bet ar obligātu iepriekšēju pieteikšanos.

Pieteikuma forma pieejama šeit.

Konsultācijas plānotas arī:

  • jūnijā - specialitātē klātienē vai attālināti (pēc reflektanta izvēles), kolokvijā attālināti, solfedžo un mūzikas teorijā klātienē izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija reflektantiem un attālināti pārējo izglītības programmu reflektantiem.

Tālrunis informācijai 26559505 darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00.