Konsultācijas

Konsultācijas 2023./2024.mācību gada iestājpārbaudījumiem ir beigušās. Pirmās konsultācijs 2024./2025.mācību gada iestājpārbaudījumiem specialitātē, solfedžo un mūzikas teorijā notiks skolēnu ziemas brīvdienās no 2023.gada 25.decembra līdz 2024.gada 5.janvārim.


Ieskatam iestājpārbaudījumu biļešu paraugi solfedžo un mūzikas teorijā 2023./2024.mācību gadā:
Klavierspēle, Ērģeļspēle
Akordeona spēle, Ģitāras spēle, Kokles spēle
Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle
Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle
Diriģēšana
Vokālā mūzika
Mūzikas vēsture un teorija
Džeza un populārā mūzika


Dalība konsultācijās reflektantiem ir bez maksas. Tālrunis informācijai 26172271 darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00.