Pūšaminstrumentu spēle

Flautas spēle

Pedagogi
Liene Denisjuka-Straupe
Andis Klučnieks
Ilona Meija
Ieva Pudāne

Obojas spēle

Pedagogi
Justīne Āboltiņa
Anastasija Januševska

Klarnetes spēle

Pedagogs
Mārtiņš Kalniņš

Fagota spēle 

Pedagogs
Elza Rubene

Saksofona spēle

Pedagogi
Oskars Petrauskis
Artis Sīmanis

Mežraga spēle

Pedagogs
Artūrs Šults

Trompetes spēle

Pedagogs
Edgars Bārzdiņš

Trombona spēle

Pedagogs
Uldis Zilberts

Tubas spēle

Pedagogs
Jānis Retenais (nodaļas vadītājs)

Pūtēju orķestris

Diriģenti
Jānis Retenais (nodaļas vadītājs)
Andis Karelis

Koncertmeistari

Anita Akmene
Laura Balabane-Verhuškina
Ieva Dzērve
Sanita Glazenburga
Linda Majore (nodaļas vadītāja)
Kristīne Paula
Lauma Prūse
Antra Vīksne
Aleksandrs Komka