Pūšaminstrumentu spēle

Flautas spēle

 

Obojas spēle

 

Klarnetes spēle

Pedagogi    Pedagogi   Pedagogs
Liene Denisjuka-Straupe    Anastasija Januševska    Mārtiņš Kalniņš
Andis Klučnieks    Māris Kuģis     
Ilona Meija         
Ieva Pudāne         

Fagota spēle 

 

Saksofona spēle 

 

Mežraga spēle 

Pedagogs   Pedagogi   Pedagogs
Elza Rubene   Arvydas Kazlauskas   Artūrs Šults
    Oskars Petrauskis    
    Artis Sīmanis    

Trompetes spēle

 

Trombona spēle

 

Tubas spēle

Pedagogs   Pedagogs   Pedagogs
Edgars Bārzdiņš   Uldis Zilberts   Jānis Retenais (nodaļas vadītājs)
         
Koncertmeistari        
Anita Akmene, Laura Balabane-Verhuškina, Ieva Dzērve, Sanita Glazenburga, Linda Majore, Kristīne Paula, Lauma Prūse, Antra Vīksne