Metodiskie materiāli

ESF projekta Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040 Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū ietvaros izstrādātie mūzikas vidusskolas pedagogu metodiskie materiāli