Aktuāli

PAPILDUZŅEMŠANA 2021./2022.mācību gadā 14 izglītības programmās

Taustiņinstrumentu spēle - Ērģeļspēle
Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle
Stīgu instrumentu spēle - Kontrabasa spēle
Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle
Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle
Pūšaminstrumentu spēle - Fagota spēle
Pūšaminstrumentu spēle - Saksofona spēle
Pūšaminstrumentu spēle - Trombona spēle
Pūšaminstrumentu spēle - Tubas spēle
Sitaminstrumentu spēle
Mūzikas vēsture un teorija
Mūzika (džeza un populārā mūzika) - Saksofona spēle
Mūzika (džeza un populārā mūzika) - Trombona spēle
Mūzika (džeza un populārā mūzika) - Sitaminstrumentu spēle

 Uzņemšanas noteikumi 2021.gadā

Iestājpārbaudījumu prasības 2021.gadā


 ➜ Iestājpārbaudījumi papilduzņemšanā 26.augustā

➜ Papilduzņemšanas rezultāti 27.augustā


 ➜ Reģistrēšanās papilduzņemšanai ir beigusies