Par konkursu

31.03. - 02.04.2022.

Imanta Kokara 4. Starptautiskais jauno kordiriģentu konkurss

Imants Kokars 4th International Competition for Young Choir Conductors


Konkurss veltīts izcilajam latviešu koru diriģentam, talantīgajam pedagogam, Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģentam Imantam Kokaram. Konkursa mērķis ir godināt Imanta Kokara piemiņu, saglabāt viņa iedibinātās latviešu kora mūzikas popularizēšanas un atskaņošanas tradīcijas Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī veicināt jauno kordiriģentu profesionālo izaugsmi.

The competition is devoted to outstanding Latvian choir conductor, the principal conductor of Latvian National Song Festival, gifted teacher, professor Imants Kokars. The aim of the competition is to honour the memory of Imants Kokars, to maintain his established traditions of Latvian choral music popularity and recording traditions in Latvia and abroad, and to promote the professional development of young choir conductors.

 

Patiess prieks atkal rīkot jauno kordiriģentu konkursu, tas kļuvis par mūsu skolas tradīciju,
jo notiks jau ceturto reizi. Gaidām jaunos kora diriģentus un viņu pedagogus - šī būs lieliska
iespēja savstarpēji dalīties pieredzē un zināšanās.

It is a real pleasure for us to organize a competition for young choir conductors again.
It has already become a tradition as it will be the 4th competition. We welcome young
choir conductors and their teachers to the event, which will be a great opportunity to
mutually share our experience and knowledge.

Jānis Baltiņš
Head of Department of Choir Conducting
 


Konkursa nolikums: LV / Regulations for the competition: ENG.


Contact us: jmrmv@jmrmv.lv (please use for e-mail Subject "Imanta Kokara konkurss").

Follow us on Facebook.