Teorētisko zināšanu pārbaude

Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle
teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi 2018.gadā

1. Pastāstiet par savā specialitātes programmā iekļautajiem skaņdarbiem un to autoriem.

2. Pastāstiet par pēdējā laikā dzirdētajiem koncertiem.

3. Pastāstiet par šā gada spilgtākajiem notikumiem Latvijas mūzikas dzīvē.

4. Pazīstamākie latviešu pianisti.

5. Pazīstamākie ārzemju pianisti.

6. Kas ir polifonija? Nosaukt polifonās mūzikas formas; fūgas uzbūve.

7. Baroka deju svīta (senā svīta).

8. Sonātes forma.

9. Variāciju forma.

10.Melismi.

11.Pedāļi. Kā tos pieraksta nošu tekstā?

12.Mūzikas termini:
Adagio, Largo, Grave, Lento.
Moderato, Andante, Andantino, Allegretto.
Allegro, Allegro molto, Vivo, Vivace, Presto, Prestissimo.
Rallentando, ritardando, ritenuto.
Agitato, accelerando, cantabile, con brio, dolce, espressivo, graciozo,
leggiero, maestoso, meno mosso, morendo, piu mosso, poco a poco, rubato,
risoluto, sempre, semplice, simile, stringendo, subito.

Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle
teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi 2018.gadā

1.Vēsturiskas ziņas par akordeonu.

2. Akordeona spēles attīstība Latvijā.

3. Akordeona uzbūve.

4. Reģistri, to pielietošana

5. Akordeona ražošana.

6. Latviešu komponistu devums akordeona spēlē.

7. Ārzemju komponistu devums akordeona spēles oriģinālliteratūrā.

8. Latvijā notiekošie akordeona mūzikas konkursi un festivāli.

9. Pastāstiet par pēdējā laikā dzirdētajiem koncertiem

10.Franču mizetes žanrs, nozīmīgākie komponisti un atskaņotājmākslinieki.

11.Tango žanrs, nozīmīgākie komponisti un atskaņotājmākslinieki.

12.Mūzikas termini:

Adagio, Largo, Grave, Lento.

Andante, Moderato, Andantino, Allegretto.
Allegro, Allegro molto, Vivo, Vivace, Presto, Prestissimo.

Rallentando, ritardando, ritenuto.
Agitato, accelerando, cantabile, dolce, espressivo, graciozo, leggiero, meno mosso, piu mosso, poco apoco, rubato, sempre, simile, subito.

 

Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – vijole, alts, čells
teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi 2018.gadā

1. Pastāstiet par sava izvēlētā specialitātes instrumenta uzbūvi un izcelsmi.

2. Pastāstiet par pēdējā laikā dzirdētajiem koncertiem.

3. Pastāstiet par spilgtākajiem šā gada notikumiem Latvijas mūzikas dzīvē.

4. Simfoniskais orķestris, orķestra instrumentu grupas un to instrumenti; atšķirība

no kamerorķestra.

5. Izcilākie izvēlētās specialitātes atskaņotājmākslinieki un diriģenti Latvijā.

6. Izcilākie izvēlētās specialitātes atskaņotājmākslinieki un diriģenti ārzemēs.

7. Baroka laika komponistu ( A.Korelli, A.Vivaldi, G.F.Hendeļa, J.S.Baha )

skaņdarbi stīgu instrumentiem.

8. Vīnes klasiķu skaņdarbi stīgu instrumentiem.

9. Komponistu – romantiķu skaņdarbi stīgu instrumentiem.

10.Ievērojamāko 20.gs.komponistu skaņdarbi stīgu instrumentiem.

11.Ievērojamāko 20.gs. latviešu komponistu skaņdarbi simfoniskajam orķestrim.

12.Mūzikas termini:

Accelerando, adagio, ad libitum, agitato, allargando, allegreto, allegro,

andante, appasionato, arco, cantabile, con, decrescendo, dolce, espressivo,

grave, largamente, largo, leggiero, meno, mezzo, moderato, molto, piu, poco,

presto, ritardando, rubato, sempre, senza, simile, sostenuto, tranquillo.

 

Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle
teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi 2018.gadā

1.Tradicionālās kokles Latvijā.

2. Koklei radniecīgie instrumenti kaimiņzemēs.

3. Koncertkokles spēles veidi un paņēmieni.

4. Mūsdienu komponistu devums kokles spēles oriģinālliteratūrā.

5. Pastāstiet par specialitātes programmā iekļautajiem skaņdarbiem un to

autoriem.

6. Pastāstiet par pēdējā laikā dzirdētajiem koncertiem.

7. Pastāstiet par šā gada spilgtākajiem notikumiem Latvijas mūzikas dzīvē.

8. Pastāstiet par kokles uzbūvi un izcelsmi.

9. Izcilākie latviešu komponisti – tautas dziesmu apdaru autori koklei, kokļu

ansamblim.

10.Kokļu ansambļu muzicēšanas tradīcijas Latvijā.

11.Ievērojamākās kultūras un mākslas iestādes Rīgā.

12.Mūzikas termini:

Adagio, Largo, Grave, Lento.

Andante, Moderato, Andantino, Allegretto.

Allegro, Allegro molto, Vivo, Vivace, Presto, Prestissimo.

Rallentando, ritardando, ritenuto.

Agitato, accelerando, cantabile, dolce, espressivo, graciozo, leggiero,

meno mosso, piu mosso, poco a poco, rubato, sempre, simile, subito

 

Izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, klarnete, fagots, saksofons,
mežrags, trompete, trombons, tuba

un

Izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle
teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi 2018.gadā

1. Spilgtākie iespaidi par teātra, koncerta, operas, baleta apmeklējumu.

2. Pastāstiet par savas izvēlētās specialitātes ievērojamākajiem atskaņotāj-

māksliniekiem Latvijā.

3. Pastāstiet par savas izvēlētās specialitātes ievērojamākajiem ārzemju atskaņotājmāksliniekiem.

4. Pastāstiet par ievērojamākajiem komponistiem, kuri rakstījuši Jūsu izvēlētās

specialitātes instrumentam.

5. Simfoniskā un pūtēju orķestra instrumenti, to grupas; partitūras jēdziens.

6. Pazīstamākie pūtēju orķestri un to diriģenti Latvijā.

7. Latvijas profesionālie simfoniskie orķestri, to diriģenti.

8. Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu veidi (akadēmisko žanru

mūzikā, estrādes un džeza mūzikā).

9. Pastāstiet par sava izvēlētā specialitātes instrumenta uzbūvi un izcelsmi.

10.   Skaņas rašanās un skaņas augstuma maiņas principi izvēlētās specialitātes

instrumentā.

11.    Etīde, tās veidi. Gammu spēles nozīme.

12.    Mūzikas termini:

· dinamikas, tempu apzīmējumi,

· melismi,

· spēles vai skaņas veidošanas paņēmieni – frullato, glissando, vibrato, con sordino; to pielietojums.

 

Izglītības programma Vokālā mūzika
teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi 2018.gadā

1.Pastāstiet par savā specialitātes programmā iekļautajiem skaņdarbiem (dziesma,

ārija, tautas dziesmas apdare, u.tml.) un to autoriem.

2.Nosauciet redzētās operas izrādes. Raksturojiet kādu no tām.

3. Nosauciet Rīgas koncertzāles. Kādi koncerti tajos ir dzirdēti vispār?

4. Nosauciet izcilākos pasaules operteātrus. Īsumā raksturojiet tos!

5. Nosauciet savu iemīļotāko dziedātāju, viņa balss tipu, lomas vai koncertrepertuāru.

6. Nosauciet Jums zināmos mūsdienu latviešu operdziedātājus. Raksturojiet vienu

no viņiem sīkāk (balss tipu, lomu).

7. Nosauciet Latvijas pazīstamākos korus un diriģentus. Pastāstiet par koru kustības tradīcijām Latvijā.

8. Sieviešu un vīriešu balss iedalījums korī un solo dziedāšanā.

9. Nosauciet Jums zināmās ārzemju komponistu operas. Raksturojiet vienu no tām sīkāk!

10.Nosauciet Jums zināmās latviešu komponistu operas un kādu no tām

raksturojiet!

11.Nosauciet Jums zināmos latviešu solo dziesmu autorus. Raksturojiet sīkāk izvēlētā autora vokālo daiļradi.

12.Nosauciet Jums zināmos ārzemju solo dziesmu autorus. Raksturojiet sīkāk izvēlētā autora vokālo daiļradi.

 

Izglītības programmas Diriģēšana – Kora diriģēšana
teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi 2018.gadā

1.Latviešu I Vispārējie Dziesmu svētki – virsdiriģenti, repertuārs, svētku

koncerti, koru sacensības.

2.Dziesmu svētku attīstības gaita – virsdiriģenti, repertuārs.

3. XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki – koru repertuārs, nozīmīgākie

koncerti, koru virsdiriģenti.

4. Izcilākie latviešu komponisti – tautas dziesmu apdaru autori.

5. Izcilākie mūsdienu kora mūzikas komponisti.

6. Ievērojamākie latviešu koru diriģenti, raksturojiet īsumā viņu darbību.

7. Ievērojamākie profesionālie un pašdarbības kori (no koru kustības

pirmsākumiem līdz mūsdienām).

8. Kādus balss tipus zināt? Kādam balss tipam atbilst Jūsu balss?

9. Pastāstiet par sava novada, pilsētas kultūras dzīvi (kori, diriģenti, koncerti).

10.Latvijas koru aktivitātes starp Vispārējiem Dziesmu svētkiem.

11.Kādus koncertus Rīgas koncertzālēs vai teātra izrādes esat apmeklējis,

pastāstiet sīkāk par tām.

12.Pastāstiet par savā specialitātes programmā iekļauto dziesmu vai tautas

dziesmu apdaru autoriem un viņu daiļradi.

 

Izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija
teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi 2018.gadā

1. Pazīstamākie Latvijas kori un to vadītāji.

2. Latvijas pazīstamākie atskaņotājmākslinieki.

3. Latvijas atskaņotājmākslinieki – pasaulē.

4. Latvijas mūzikas dzīves svarīgākie sarīkojumi.

5. Latviešu komponisti 20.gadsimta otrajā pusē: pazīstamākie vārdi, skaņdarbi.

6. Dziesmu svētku tradīcijas Latvijā.

7. Pazīstamākie latviešu muzikologi un viņu darbi.

8. Latvijas pazīstamākie teātri, muzeji, koncertzāles.

9. Jūsu iemīļotākie komponisti un m ūzika.

10.Preses izdevumi Latvijā, kuri publicē rakstus par mūziku.

11.Ko Jūs zināt par savu nākošo specialitāti?

12.Pasaules ievērojamākie 20.gadsimta komponisti, atskaņotājmākslinieki.

 

Izglītības programmas Džeza un populārā mūzika
teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi 2018.gadā
 

1.Gada nozīmīgākie notikumi kultūrā Latvijā.

2.Gada nozīmīgākie notikumi kultūrā Eiropā, pasaulē.

3.Gada nozīmīgākie notikumi jazz un pop mūzikā Latvijā un ārpus tās.

4.Ievērojamākie mūzikas festivāli Latvijā, ārpus tās.

5.Spilgtākie atskaņotājmākslinieki Jūsu izvēlētajā specialitātē Latvijā un ārpus tās.

6.Nosauciet un īsumā raksturojiet Jums zināmos orķestra veidus, to instrumentu grupas.

7.Big-band instrumenti, instrumentu grupas, to raksturojums.

8.Skaņas rašanās un augstuma maiņas principi Jūsu izvēlētajā specialitātē.

9.Spilgtākās personības jazz mūzikas vēsturē, raksturot īsumā!

10.Spilgtāko pēdējā laikā apmeklēto koncertu raksturojums.

11.Nosaukt un raksturot Jūsu klausītāko mūzikas ierakstu kolekciju!

12.Izvēlētās specialitātes motivācija, mērķi.........