Panākumi

Sveicam 5.Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa 2.vietas ieguvēju 1.kursa audzēkni Danu KRŪMIŅU un pedagoģi Guntu Božu !!!

 

Sveicam JMRMV pūtēju orķestri un diriģentus Jāni RETENO un Andi KARELI ar iegūto 1.vietu /visaugstākās grūtības pakāpe/ XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru skatē !!!

 

Sveicam 8.Starptautiskā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursa 1.vietas ieguvēju Ričardu MARČENOKU /pedagoģe Gunta Boža/, 3.vietas ieguvējas Lāsmu Moniku MELDERI /pedagoģe Sanita Glazenburga/ un Alisi Annu BUBINDUSU /pedagoģe Daiga Blumberga/ !!!

Sveicam Starptautiskā populārās un džeza mūzikas konkursa "Dziesmu putenis - 2018" laureātes - Paulu SAIJU ar iegūto 1.vietu un Unu Danielu AIZGALI ar iegūto 2.vietu /pedagoģe Ludmila Kvjatkovska-Ritova/ !!!

Sveicam profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu valsts konkursa laureātus: Alisi BONDARENKO ar iegūto 1.vietu /jaunākā grupa/ un Solveigu BĒTIŅU ar iegūto 3.vietu /jaunākā grupa/, viņu pedagoģi Inesi Štrāli un koncertmeistaru Kasparu Bumbišu; Kristīni UNGURI ar iegūto 3.vietu /vecākā grupa/ un Ilvu BĀLIŅU ar iegūto 3.vietu /vecākā grupa/ un viņu pedagogu Osvaldu Šneideru un koncertmeistari Jekaterinu Zaļumu !!!

 

Sveicam 2.kursa audzēknes Estelu ALEKNAVIČŪTI, Brigitu ČIRKŠI un pedagogus Natāliju Kozlovu, Viesturu Jansonu, Tatjanu Kopaču ar iegūto 1.vietu 5.Starptautiskajā festivālā - konkursā Christmas Wave !!!

Sveicam 2.kursa audzēkni Liānu MUIŽNIECI un pedagogu Krišjāni Norveli ar iegūto 2.vietu D1 grupā akadēmiskās dziedāšanas kategorijā XV Latvijas Bērnu un jauniešu vokālistu konkursā Putnu bērni !!!

Sveicam IV Starptautiskā klasiskās mūzikas konkursa Kaunas Sonorum 2017 laureātus: Lauri Gati ŽARINOVU ar iegūto 2.vietu, Arnitu LIPSKU ar iegūto 3.vietu (pedagogs Arvydas Kazlauskas, koncertmeistare Ieva Dzērve) un Daniilu KUZMINU ar iegūto 2.vietu (pedagogs Viesturs Jansons) !!!

 

Sveicam Agnesi EISAKU, Elīzu ZELČU, Anastasiju KARPOVIČU un pedagoģi Sanitu Glazenburgu ar iegūto 3.vietu VIII Starptautiskajā kameransambļu konkursā NOVA MUSICA !!!

 

Sveicam Visas Latvijas Jauno talantu konkursa par Teodora Reitera balvu laureātus: Anastasiju KARPOVIČU ar iegūto 1.vietu, Ričardu MARČENOKU ar iegūto 2.vietu un pedagoģi Guntu Božu; Daniilu KUZMINU ar iegūto 1.vietu, Maksimu BISTRJAKOVU ar iegūto 2.vietu un pedagogu Viesturu Jansonu un koncertmeistari Lindu Ladusi; Gundu LEINI ar iegūto 2.vietu, Anniju Austru KRĒSLIŅU ar iegūto 3.vietu un pedagoģi Natāliju Kozlovu un koncertmeistari Maiju Sazonovu !!!

 

Sveicam 35.Pērnavas akordeonmūzikas festivāla-konkursa 1.vietas ieguvēju (A4 kategorija) Raivo TAMBERGU (pedagoģe Natālija Meļņikoviča), 2.vietas ieguvēju (A3 kategorija) Ernestu Valtu CIRCENI (pedagogs Jurijs Rižovs) un 3.vietas ieguvējas (A3 kategorija) Taisiju KOŽARINU, Sanitu STANKEVIČU (pedagoģe Natālija Meļņikoviča) !!!

 

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2016./2017.mācību gadā... 

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2015./2016.mācību gadā...

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2014./2015.mācību gadā...

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2013./2014.mācību gadā...