Panākumi

Sveicam 3.kursa audzēkni Sofiju ZAICEVU un pedagoģi Guntu Božu ar iegūto 2.vietu Starptautiskajā pianistu konkursā Mozart Romā, Itālijā !!!

 

Sveicam 1.kursa audzēkni Estelu ALEKNAVIČŪTI un pedagoģi Natāliju Kozlovu ar iegūto 1.vietu Starptautiskajā konkursā Talent Show 2017 !!!

 

Sveicam Latvijas talantu konkursa Inese Galantes Talanti 3.vietas ieguvēju Ketiju RINGU-KARAHONU, pedagogu Andi Klučnieku un koncertmeistari Kristīni Paulu !!!

 

 

Sveicam VII Starptautiskā pušaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāla - konkursa Vēju ritmi 1.vietas ieguvējus JMRMV saksofonistu kvinteta dalībniekus - Madaru BARTULĀNI, Patrīciju BLOMU, Margaritu VEIKŠANI, Lauri Gati ŽARINOVU, Kārli MUSKEITU un viņu pedagogu Arvīdu Kazlausku !!!

 

Sveicam Kārļa Štrāla 18.Starptautiskā konkursa Jaunais flautists laureātes - Darju BARANOVU ar iegūto 1.vietu (pedagoģe Liene Denisjuka-Straupe, koncertmeistare Kristīne Paula), Kati Sabīni LASMANI ar iegūto 2.vietu (pedagoģe Ilona Meija, koncertmeistre Zoja Sļivkina), Ketiju RINGU-KARAHONU ar iegūto 2.vietu (pedagogs Andis Klučnieks, koncertmeistare Kristīne Paula) !!!

Sveicam 4.kursa audzēknes Anci SKOPANI, Liānu GRIBU, Elīnu SAVEĻJEVU un pedagoģi Sanitu Glazenburgu ar iegūto 2.vietu 4.Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkursā !!!

Kameransambli Liepaja 2017

 

Sveicam JMRMV pūtēju orķestri un tā diriģentus Jāni RETENO un Andi KARELI ar iegūto 1.vietu IV Starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā BALTIC OPEN Jelgavā !!!

Sveicam Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa laureātus: Janu ZELMENI ar iegūto 1.vietu (5.grupa), Zigurdu TEIKMANI ar iegūto 2.vietu (5.grupa), pedagoģi Guntu BOŽU, Martu BALODI ar iegūto 3.vietu (4.grupa), pedagoģi Rutu BIRZULI !!!

 

Sveicam VII Starptautiskā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursa 2.vietas ieguvēju Anastasiju KARPOVIČU un pedagoģi Guntu Božu !!!

 

Sveicam Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika audzēkņu valsts konkursa laureātus: Daniilu KUZMINU ar iegūto 1.vietu /1.gupa/, Albertu Mārci BĒRZIŅU ar iegūto 2.vietu /5.grupa/, pedagogu Viesturu Jansonu un koncertmeistari Ludmilu Sbitņevu, Anniju Austru KRĒSLIŅU ar iegūto 2.vietu /2.grupa/, pedagoģi Natāliju Kozlovu un koncertmeistari Maiju Sazonovu, Liānu MUIŽNIECI ar iegūto 3.vietu /1.gupa/, pedagogu Krišjāni Norveli un koncertmeistari Lindu Ladusi !!!

 

Sveicam X Starptautiskā saksofonmūzikas festivāla Saxophonia konkursa laureātus:  3.grupā Patrīciju BLOMU, Lauri Gati ŽARINOVU, 4.grupā Aigaru RAUMANI, Margaritu VEIKŠANI, Kārli MUSKEITU, pedagogus Oskaru PETRAUSKI, Arvydas KAZLAUSKAS un koncertmeistares Ievu DZĒRVI un Lindu LADUSI !!!

Sveicam Starptautiskā populārās un džeza mūzikas konkursa Dziesmu putenis 2017 laureātes Paulu SAIJU ar iegūto 2.vietu un Unu Danielu AIZGALI ar iegūto 3.vietu (pedagoģe Ludmila Kvjatkovska-Ritova) !!!

Sveicam Lāsmu Moniku MELDERI (pedagoģe Sanita Glazenburga, koncertmeistare Velga Polinska) un Aigaru Raumani ar 3.vietu 2.Starptautiskajā Jauno koncertmeistaru konkursā Daugavpilī !!!

D_Kl

 

 

Sveicam 2.Starptautiskā Jauno vokālistu Konkursa BELLA VOCE 1.vietas ieguvēju Daniilu KUZMINU un 3.vietas ieguvēju Maksimu BISTRJAKOVU (pedagogs Viesturs Jansons, koncertmeistare Ludmila Sbitņeva) !!!

 

Sveicam Imanta Kokara 2.Starptautiskā vidējās profesionālās mūzikas izglītības iestāžu jauno kordiriģentu konkursa 1.vietas ieguvēju Anastasiju Kildišu (pedagoģe Ināra Freimane, koncertmeistares Linda Laduse, Ludmila Dobžinecka) un diplomandu Oskaru Jeski (pedagogs Roberts Liepiņš, koncertmeistares Linda Laduse, Sintija Šteinkopfa) !!!

 

Sveicam Janu ZELMENI (pedagoģe Gunta Boža) ar iegūto 1.vietu un Daniilu KUZMINU (pedagogs Viesturs Jansons, koncertmeistare Ludmila Sbitņeva) ar iegūto 2.vietu Visas Latvijas Jauno talantu konkursā par Teodora Reitera balvu !!! 

 

Sveicam 34.Pērnavas akordeona mūzikas festivāla-konkursa GRAND PRIX ieguvēju Raivo TAMBERGU (pedagoģe Natālija Meļņikoviča), 1.vietas ieguvēju Oskaru MAURERU (pedagogs Jurijs Rižovs) un 2.vietas ieguvēju Sanitu STANKEVIČU (pedagoģe Natālija Meļņikoviča) !!!

 

Sveicam Aigaru RAUMANI (pedagogs Andis Karelis, koncertmeistare Elana Kuzina) ar iegūto 1.vietu un Kārli MUSKEITU (pedagogs Pēteris Plūme, koncertmeistars Kaspars Bumbišs) ar iegūto 3.vietu Pūtēju orķestru diriģentu konkursā !!!

Foto-ZSO_Raumanis
Foto Andis Karelis

 

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2015./2016.mācību gadā...

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2014./2015.mācību gadā...

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2013./2014.mācību gadā...