Par un ap iestāšanos Mediņos

Aicinām uz attālinātu tikšanos Zoom ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas nodaļu vadītājiem un pedagogiem.
 
Pastāstīsim par darbu nodaļās, iepazīstināsim ar 2022.gada iestājpārbaudījumu prasībām un atbildēsim uz interesējošiem jautājumiem:
  • 27.janvārī plkst.15.50 - Mūzikas teorijas nodaļa (Ilona Būdeniece);
  • 10.februārī plkst.15.50 - Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa (Jānis Retenais);
  • 15.februārī plkst.11.00 - Tautas instrumentu nodaļa (Dita Neilande);
  • 21.februārī plkst.15.50 - Kora diriģēšanas nodaļa (Jānis Baltiņš);
  • 24.februārī plkst.15.50 - Stīgu instrumentu nodaļa (Inese Štrāle);
  • 10.martā plkst.15.50 - Vokālā nodaļa (Viesturs Jansons);
  • 24.martā plkst.15.50 - Džeza un populārās mūzikas nodaļa (Raimonds Petrauskis);
  • 6.aprīlī plkst.16.00 - Obligāto klavieru nodaļa (Vita Bebre);
  • 13.aprīlī plkst.11.00 - Klavieru nodaļa (Gunta Boža) - Klavierspēles festivāls (plānots klātienē).
Lai piedalītos, spiediet šeit (pieslēgšanās saite visām tikšanās reizēm)!