Pedagogiem

Ierodoties mūzikas vidusskolā, jāievēro šāda kārtība:

1. jādezinficē rokas,

2. jāaizpilda apliecinājuma veidlapa (vienu reizi nedēļā),

3. jāsaņem no dežuranta sejas maska (maska nav nepieciešama, ja paredzēta konsultācija, kurā piedalās divi cilvēki),

4. visās telpās jāievēro divu metru distance vienam no otra!

 

Mācību gada noslēguma kārtība

***************************************************

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, tādējādi pagarinot 12. marta valdības rīkojuma par “Ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku.  

Visas izmaiņas, kas tika noteiktas vidusskolas darbā līdz 14.aprīlim, paliek spēkā līdz šī gada 12.maijam.

***************************************************

 

Cienījamie pedagogi! Lai nodrošinātu attālinātā mācību procesa un mācību uzdevumu pārraudzību un kontroli, visiem pedagogiem jāveic ieraksti E-klases žurnālos, norādot datumu, uzdevumus, kas veicami audzēkņiem, kā arī uzdotā izpildes laiku. 

 

  

Informācija pedagogiem par darbu JMRMV mācību pārtraukuma laikā no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim:

vispārizglītojošo  mācību priekšmetu pedagogi veic mācību procesu attālināti;

profesionālo mācību priekšmetu pedagogi kontrolē mācību uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar audzēkņiem.

 

 

Pašnovērtējuma anketa pedagogiem