Pedagogiem

Cienījamie pedagogi! Lai nodrošinātu attālinātā mācību procesa un mācību uzdevumu pārraudzību un kontroli, visiem pedagogiem jāveic ieraksti E-klases žurnālos, norādot datumu, uzdevumus, kas veicami audzēkņiem, kā arī uzdotā izpildes laiku. 

 

 

 

Informācija pedagogiem par darbu JMRMV mācību pārtraukuma laikā no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim:

vispārizglītojošo  mācību priekšmetu pedagogi veic mācību procesu attālināti;

profesionālo mācību priekšmetu pedagogi kontrolē mācību uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar audzēkņiem.

 

 

Pašnovērtējuma anketa pedagogiem