Aicinām darbā harmonijas pedagogu

Aicinām darbā harmonijas pedagogu (līdz vienai slodzei).

Profesijas klasifikatora kods 2320 01 (darba alga 900 EUR par vienu pedagoģiskā darba slodzi).

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība un kvalifikācija - atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību. Var pretendēt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas vēstures un teorijas vai Kompozīcijas bakalaura programmu vecāko kursu studenti.

Pienākumi:

  • nodrošināt izglītības programmu īstenošanu mācību priekšmetā Harmonija;
  • izstrādāt un pilnveidot mācību priekšmetu programmas savā mācāmajā priekšmetā;
  • piedalīties izglītības iestādes pārbaudījumu organizēšanā un vērtēšanā.

Pieteikumu (motivācijas vēstule, CV un izglītības dokumenti) ar norādi Harmonijas pedagogs līdz 2021.gada 6.decembrim (ieskaitot) lūdzam sūtīt uz e-pastu jmrmv@jmrmv.lv vai pa pastu:  Stabu iela 10 k-4, Rīga, LV-1010. Tālrunis saziņai: 28352203.