Panākumi

Sveicam JMRMV pūtēju orķestri un diriģentus Jāni RETENO un Andi KARELI ar iegūto 1.vietu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru finālskates-konkursa V grupā (visaugstākā grūtības pakāpe) !!!

           

Sveicam Latvijas talantu konkursa Ineses Galantes Talanti 1.vietas ieguvēju Sofiju ZAICEVU (pedagoģe Gunta Boža) un 3.vietas ieguvēju Kristianu KALVU (pedagogs Edgars Bārzdiņš, koncertmeistare Antra Vīksne) !!!

    

Sveicam koklētāju ansambli: Kristu LANKERTI, Kristīni TUKRI, Justīni Noru ŽILDI, Lauru VILERTI un pedagoģi Ditu Neilandi ar iegūto 1.vietu 3.Starptautiskajā kameransambļu konkursā Engure-Jūrmala 2018 !!!

    

 

Sveicam 1.kursa audzēkni Kristīni TUKRI, pedagoģi Ditu Neilandi un koncertmeistari Ilzi Ozolu-Gailīti ar iegūto 2.vietu 19.Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā Jūrmala 2018  daudzstīgu mūzikas instrumentiem !!!

 

Sveicam JMRMV klavieru nodaļas vadītāju un pedagoģi GUNTU BOŽU - Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibinātās Cimzes balvas izcilākajiem kultūrizglītības skolotājiem ieguvēju 2018.gadā !!!

       

 

Sveicam JMRMV saksofonu kvartetu: Arnitu LIPSKU, Patrīciju BLOMU, Margaritu VEIKŠANI, Lauri Gati ŽARINOVU un pedagogu Arvīdu KAZLAUSKU ar iegūto 2.vietu VIII Starptautiskajā pūšam un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivālā-konkursā Vēju ritmi 2018 !!!

 

Sveicam Kārļa Štrāla 19.Starptautiskā kokursa Jaunais flautists laureātes: Reinu KOTLERI ar  iegūto 1.vietu un Alisi Annu ALKSNI ar  iegūto 3.vietu /pedagogs Andis Klučnieks, koncertmeistare Kristīne Paula/ !!!

      

 

Sveicam V Starptautiskā klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu un instrumentālo kameransambļu ar klavierēm konkursa laureātes Luīzu CIEMESI un Sofiju ZAICEVU ar 2.vietu un Agnesi EISAKU, Elīzu ZELČU, Anastasiju KARPOVIČU ar iegūto Atzinību un pedagoģi Sanitu Glazenburgu !!!

 

Sveicam koklētāju ansambli - Kristu LANKRETI, Kristīni TUKRI, Justīni Noru ŽILDI, Lauru VILERTI un pedagoģi Ditu Neilandi ar iegūto 1.pakāpes diplomu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koklētāju ansambļu skates-konkursa C grupā (augstākās grūtības pakāpe) !!!

IMG-20180416-WA0005    IMG-20180416-WA0002

 

Sveicam 9.Starptautiskā Jauno mūziķu konkursa VIVA LA MUSICA 2.vietas ieguvēju JMRMV 2.kursa audzēkni Alisi Annu ALKSNI un pedagogu Andi Klučnieku !!!

 

Sveicam 12.Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursa 3.vietas ieguvēju 2.kursa audzēkni Gabrielu GODMANI un pedagoģi Guntu Božu !!!

 

 

Sveicam Starptautiskā konkursa Trumpet talent (Tallinā) 1.vietas ieguvēju Kristianu KALVU /pedagogs Edgars Bārzdiņš, koncertmeistare Antra Vīksne/ !!!

 

Sveicam JMRMV pūtēju orķestri un diriģentus Jāni Reteno un Andi Kareli ar iegūto 2.vietu XVIII Lietuvas pūtēju orķestru čempionātā !!!

 

 

Sveicam 5.Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa 2.vietas ieguvēju 1.kursa audzēkni Danu KRŪMIŅU un pedagoģi Guntu Božu !!!

         

 

Sveicam JMRMV pūtēju orķestri un diriģentus Jāni RETENO un Andi KARELI ar iegūto 1.vietu /visaugstākās grūtības pakāpe/ XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru skatē !!!

   

 

Sveicam 8.Starptautiskā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursa 1.vietas ieguvēju Ričardu MARČENOKU /pedagoģe Gunta Boža/, 3.vietas ieguvējas Lāsmu Moniku MELDERI /pedagoģe Sanita Glazenburga/ un Alisi Annu BUBINDUSU /pedagoģe Daiga Blumberga/ !!!

   

 

Sveicam Starptautiskā populārās un džeza mūzikas konkursa "Dziesmu putenis - 2018" laureātes - Paulu SAIJU ar iegūto 1.vietu un Unu Danielu AIZGALI ar iegūto 2.vietu /pedagoģe Ludmila Kvjatkovska-Ritova/ !!!

 

Sveicam profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu valsts konkursa laureātus: Alisi BONDARENKO ar iegūto 1.vietu /jaunākā grupa/ un Solveigu BĒTIŅU ar iegūto 3.vietu /jaunākā grupa/, viņu pedagoģi Inesi Štrāli un koncertmeistaru Kasparu Bumbišu; Kristīni UNGURI ar iegūto 3.vietu /vecākā grupa/ un Ilvu BĀLIŅU ar iegūto 3.vietu /vecākā grupa/ un viņu pedagogu Osvaldu Šneideru un koncertmeistari Jekaterinu Zaļumu !!!

 

Sveicam 2.kursa audzēknes Estelu ALEKNAVIČŪTI, Brigitu ČIRKŠI un pedagogus Natāliju Kozlovu, Viesturu Jansonu, Tatjanu Kopaču ar iegūto 1.vietu 5.Starptautiskajā festivālā - konkursā Christmas Wave !!!

 

Sveicam 2.kursa audzēkni Liānu MUIŽNIECI un pedagogu Krišjāni Norveli ar iegūto 2.vietu D1 grupā akadēmiskās dziedāšanas kategorijā XV Latvijas Bērnu un jauniešu vokālistu konkursā Putnu bērni !!!

 

Sveicam IV Starptautiskā klasiskās mūzikas konkursa Kaunas Sonorum 2017 laureātus: Lauri Gati ŽARINOVU ar iegūto 2.vietu, Arnitu LIPSKU ar iegūto 3.vietu (pedagogs Arvydas Kazlauskas, koncertmeistare Ieva Dzērve) un Daniilu KUZMINU ar iegūto 2.vietu (pedagogs Viesturs Jansons) !!!

 

 

Sveicam Agnesi EISAKU, Elīzu ZELČU, Anastasiju KARPOVIČU un pedagoģi Sanitu Glazenburgu ar iegūto 3.vietu VIII Starptautiskajā kameransambļu konkursā NOVA MUSICA !!!

 

Sveicam Visas Latvijas Jauno talantu konkursa par Teodora Reitera balvu laureātus: Anastasiju KARPOVIČU ar iegūto 1.vietu, Ričardu MARČENOKU ar iegūto 2.vietu un pedagoģi Guntu Božu; Daniilu KUZMINU ar iegūto 1.vietu, Maksimu BISTRJAKOVU ar iegūto 2.vietu un pedagogu Viesturu Jansonu un koncertmeistari Lindu Ladusi; Gundu LEINI ar iegūto 2.vietu, Anniju Austru KRĒSLIŅU ar iegūto 3.vietu un pedagoģi Natāliju Kozlovu un koncertmeistari Maiju Sazonovu !!!

 

Sveicam 35.Pērnavas akordeonmūzikas festivāla-konkursa 1.vietas ieguvēju (A4 kategorija) Raivo TAMBERGU (pedagoģe Natālija Meļņikoviča), 2.vietas ieguvēju (A3 kategorija) Ernestu Valtu CIRCENI (pedagogs Jurijs Rižovs) un 3.vietas ieguvējas (A3 kategorija) Taisiju KOŽARINU, Sanitu STANKEVIČU (pedagoģe Natālija Meļņikoviča) !!!

 

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2017./2018.mācību gadā...

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2016./2017.mācību gadā... 

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2015./2016.mācību gadā...

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2014./2015.mācību gadā...

Konkursu un festivālu uzvarētāji 2013./2014.mācību gadā...