Uzmanību !!!

 

Valdība nosaka papildu piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai

 

No 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim mācības mūzikas vidusskolas telpās ir pārtrauktas.  Mācības notiek attālināti. 

Informācija pedagogiem par darbu JMRMV mācību pārtraukuma laikā no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim:
vispārizglītojošo  mācību priekšmetu pedagogi veic mācību procesu attālināti;
profesionālo mācību priekšmetu pedagogi kontrolē mācību uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar audzēkņiem.

 

Informācija audzēkņiem par mācību darbu no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim: 
mācības vispārizglītojošajos priekšmetos notiks attālināti, saņemot konkrētus uzdevumus no priekšmetu pedagogiem,
profesionālo mācību priekšmetu pedagogi kontrolēs mācību uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar audzēkņiem.
Visi mēģinājumi, konkursi tiek atcelti.

 

JMRMV pilngadīgajiem audzēkņiem un nepilngadīgo audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) ir pienākums nekavējoties informēt JMRMV atbildīgās personas (audzinātājus, direktora vietnieci mācību darbā vai direktoru) par audzēkņu uzturēšanos infekcijas COVID-19 skartajās valstīs (teritorijās) vai kontaktu ar personām, kas atgriezušās no tām.