Pasākumi reģionā 2016./2017.mācību gadā

2017.gada  23.janvārī plkst.11.00 Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika - Kora klase audzēkņu valsts konkursa II kārta. Pieteikumus konkursam lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu jmrmvmd@ml.lv līdz 2016.gada 30.decembrim. 

Metodiskā apspriede-seminārs notiks 6.februārī, sākums  plkst.10.00. Pieteikumus dalībai seminārā lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu jmrmvmd@ml.lv vismaz trīs dienas pirms semināra. Pieteikumā jāmin pedagoga vārds, uzvārds un personas kods. Semināra dalībnieki saņems Apliecību par pedagoga profesionālās kompetences pilnveides A programmas apguvi.

2017.gada 18.februārī  un 21.februārī Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa II kārta. Norises sadalījums: 18.februārī 1. un 2.grupa; 21.februārī 3.grupa. Pieteikumus konkursam lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu jmrmvmd@ml.lv līdz 2017.gada 3.februārim.

Metodiskā apspriede - seminārs notiks  23.februārī, sākums  plkst.11.00. Pieteikumus dalībai seminārā lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu jmrmvmd@ml.lv vismaz trīs dienas pirms semināra. Pieteikumā jāmin pedagoga vārds, uzvārds un personas kods. Semināra dalībnieki saņems Apliecību par pedagoga profesionālās kompetences pilnveides A programmas apguvi.