Par ESF projektu...

Liepājas mākslas vidusskola sadarbībā ar Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikasvidusskolu, Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu, un Jāzepa MediņaRīgas Mūzikas vidusskolu laika posmā no 01.07.2010. līdz 30.06.2012. realizēs ESF projektu Nr. 1/DP/1.2.3.2/09/APIA/VIAA/040 Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolas audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū ar 100% ES finansējumu.

Projekta mērķis - uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, paaugstināt mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspēju darba tirgū un atbilstību darba devēju prasībām. Projekta tiešā mērķa grupa ir 609 izglītojamie un netiešā mērķa grupa - 175 šo skolu skolotāji.

Projekta aktivitātes, kas tiks realizētas no 01.07.2010. līdz 31.12.2010.

  • Jaunu mācību moduļu izstrāde esošo izglītības programmu uzlabošanai un optimizācijai;
  • Mācību metodisko materiālu izstrāde un mācību metožu uzlabošana (Šīs aktivitātes galvenais uzdevums ir izstrādāt moduļu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus).

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pedagogi ESF struktūrfondu ietvaros ir izstrādājuši metodiskos materiālus inovatīviem mācību priekšmetiem vai inovatīvai mācību metožu apgūšanai. Izstrādātos materiālus var apskatīt šeit:


Uzdevumu krājums harmonijas apguvei mūzikas vidusskolā

Harmonijas apguve mūzikas vidusskolā

Uzdevumu krājums džeza mūzikas apmācībā

Uzskates līdzekļu kopums viduslaiku, renesanses un baroka mūzikas apguvei

Vingrinājumi džeza ģitāras spēlē

Akustikas apguve mūzikas vidusskolā

Uzdevumu krājums akustikas apguvei mūzikas vidusskolā

Praktisko darbu krājums latviešu mūzikas folkloras apguvei

Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā 2.daļa

Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā 1.daļa

No 2011.gada 6.aprīļa līdz 13.aprīlim JMRMV notika kursi pedagogiem Mūzikas informācijas tehnoloģijas. Noslēgumā kursu dalībnieki izstrādāja praktisko darbu (tests), ko var apskatīt šeit...

Papildus informācija - http://www.lmv.lv/

Projekta vadītāja Iveta Eniņa (iveta.en@inbox.lv ; +371 2831 2824).

ESF projekta preses relīze