MĀCĪBU KONCERTI SEPTEMBRĪ

21.09.2020. plkst.16.00 Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu tehnisko iemaņu pārbaude 2. un 4.kursa audzēkņiem. 312.telpa.
23.09.2020. plkst. 15.30 Transponēšana un lasīšana no lapas klavieru nodaļas audzēkņiem.
28.09.2020. plkst. 16.00 Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu tehnisko iemaņu pārbaude 1. un 3.kursa audzēkņiem.312.telpa.
30.09.2020. plkst. 15.30 Klavieru nodaļas 3. un 4. kursa audzēkņu koncertmeistaru klases mācību koncerts.