MĀCĪBU KONCERTI MAIJĀ

24.maijā klavieru nodaļas audzēkņu Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas noklausīšanās koncertmeistaru klasē. Koncertzālē, plkst.15.30.

23.maijā džeza un populārās mūzikas nodaļas Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas noklausīšanās. Kamerzālē, plkst.16.00.

22.maijā stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu Profesionālās kvalifikācijas eksāmena noklausīšanās sperialitātē. Koncertzālē, plkst.17.00.

17.maijā klavieru nodaļas audzēkņu Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas noklausīšanās klavierspēlē. Koncertzālē, plkst.15.30.

16.maijā džeza un populās mūzikas nodaļas Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas noklausīšanās. Kamerzālē, plkst.16.00.

15.maijā stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas noklausīšanās ansambļa klasē. Koncertzālē, plkst.17.00.

11.maijā vokālās nodaļas audzēkņu Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas noklausīšanās solo dziedāšanā un vokālajā ansamblī. Koncertzālē, plkst.17.00.

10.maijā kordiriģēšanas nodaļas 2. un 3.kursa audzēkņu mācību koncerts obligātajās klavierēs. 218.telpā, plkst.15.30.

9.maijā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas noklausīšanās speciālajā instrumentā. Koncertzālē, plkst.17.00.

8.maijā kordiriģēšanas nodaļas 4.kursa audzēkņu mācību koncerts darbā ar kori. 106.telpā, plkst.15.00.

3.maijā kordiriģēšanas nodaļas 4.kursa audzēkņu mācību kncerts obligātajās klavierēs. 218.telpā, plkst.15.30.

2.maijā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas noklausīšanās speciālajā instrumentā. Koncertzālē, plkat.17.00.