22.un 25.aprīlī stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu koncerti

22.aprīlī JMRMV pedagoga Osvalda Šneidera klases audzēkņu koncerts Pāvula Jurjāna mūzikas skolas kamerzālē. Sākums plkst.18.00.

Piedalās Paula Anna Raiskuma (1.kurss), Paula Purniņa un Jacinta Stivriņa (2.kurss), Kristīne Ungure (3.kurss) un Sabīne Grase (4.kurss). Koncertmeistare Jekaterina Zaļuma.

25.aprīlī koncerts Juglas mūzikas skolā. Sākums plkst. 17.00.

Piedalās Ilva Bāliņa (2.kurss), Sabīne Grase, Amanda Rupeika (4.kurss) un stīgu kvartets – Kristīne Ungure (3.kurss), Sabīne Grase, Amanda Rupeika (4.kurss) un Anastasija Zujeva (1.kurss). Koncertmeistare Jekaterina Zaļuma.