Pūšaminstrumentu spēle

Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle ir viena no lielākajām mūsu mācību iestādē, kur izglītību iegūst jaunie mūziķi visās pūšaminstrumentu specialitātēs. Nodaļas pedagogi - Ieva Pudāne, Andis Klučnieks flautas specialitātē, Mārtiņš Kalniņš (Izglītības programmas vadītājs) klarnetes specialitātē, Reinis Burkins fagota specialitātē, Artis Sīmanis, Oskars Petrauskis un Arvydas Kazlauskas saksofona specialitātē, Artūrs Šults mežraga specialitātē, Edgars Bārzdiņš un Aivars Osītis trompetes specialitātē, Uldis Zilberts trombona specialitātē, Jānis Retenais eifonija un tubas specialitātē, ir Latvijas māksliniecisko kolektīvu vadošie mūziķi ar lielu koncertdarbības pieredzi, tādēļ ir spējīgi saviem audzēkņiem nodrošināt gan augsti profesionālu, gan mūsdienīgas izglītības kvalitāti.

Pēdējo gadu laikā uzskatāmi ir palielinājusies mūsu audzēkņu dalība ne vien valsts, bet arī starptautiska mēroga konkursos Latvijā un ārzemēs, kur iegūtas godalgotas vietas, dažādas balvas un atzinības. Audzēkņu profesionālās izaugsmes darbā vienmēr ar lielu atbildības sajūtu un augstu kvalitāti ir izpaudusies koncertmeistaru – Zojas Sļivkinas, Kristīnes Paulas, Antras Vīksnes, Anitas Akmenes, Sanitas Glazenburgas, Laumas Prūses, Jevgēņijas Dinko un Ievas Dzērves meistarība.

Pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas daudzi audzēkņi iesaistās dažādu māksliniecisko kolektīvu darbībā – visbiežāk Profesionālajā pūtēju orķestrī Rīga, tādēļ liela nozīme ir mūzikas vidusskolā gūtajām prasmēm pūtēju ansambļa un orķestra spēlē. Nākotnes perspektīvas paver arī pūtēju orķestra diriģenta profesija, kur labus pamatus var iegūt pedagogu Anda Kareļa,  Jāņa Baltiņa, Ulda Kokara un Pētera Plūmes diriģēšanas nodarbībās. Audzēkņu topošās profesijas apguves procesā nozīmīga vieta tiek ierādīta mācību priekšmetiem Instrumenta spēles un Ansambļa darba metodika, kā arī Darbs ar ansambli, kurā jaunie mūziķi iegūst pirmās pedagoģiskā un profesionālā darba iemaņas ar mūzikas skolu audzēkņu vai amatieru kolektīvu dažāda sastāva instrumentālajiem ansambļiem. Šeit ļoti noder arī zināšanas mūzikas aranžēšanā, ko ar lielu entuziasmu pasniedz pedagogs un komponists Andris Dzenītis. Pirmās profesionālās zināšanas netradicionālās mūzikas žanrā rakstīto skaņdarbu aranžijā sniedz pedagogs Andris Kauliņš.

Par pūtēju orķestru muzicēšanas kultūras atdzimšanu Latvijā liecina Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas (pašlaik vienīgais pūtēju orķestris Latvijas mūzikas vidusskolās) Pūtēju orķestra iegūtā 1.vieta  Pirmajā Starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā Baltic Open , Augstākā balva (Grand Prix)  Lietuvas Pūtēju orķestru atklātajā čempionātā, 1.vieta Gunāra Ordelovska 16.starptautiskajā pūtēju orķestru festivalā-konkursā un vēl citi augsti apbalvojumi.  Kolektīva mākslinieciskā izaugsme turpinās, jo katru gadu Mūzikas akadēmijas rīkotajās pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju meistarklasēs, mūzikas vidusskolas Pūtēju orķestra dažādu instrumentu grupas tiek uzaicinātas darboties ārzemju un Latvijas mūzikas speciālistu vadībā, un nu jau vairākus gadus uzstājas ar profesionāli augstvērtīgi sagatavotu un atskaņotu pūtēju orķestra programmu meistarklašu noslēguma koncertā. Konkursos un koncertos novērtēto orķestra augsto profesionālo un māksliniecisko sniegumu vienmēr ir nodrošinājuši jaunākās paaudzes pūtēju orķestru diriģenti un mūzikas vidusskolas absolventi Jānis Retenais un Andis Karelis, kuru darbu un entuziasmu ir novērtējuši ne tikai mūzikas speciālisti, bet pedagoģisko un profesionālo autoritāti atzinuši arī audzēkņi.

Sadarbība ar visu pūšaminstrumentu specialitāšu un sitaminstrumentu pedagogiem, kuru ieguldītais darbs un arī personīgais profesionālais piemērs, jaunajiem mūziķiem

liek pārvarēt arvien augstāku latiņu - Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Pūtēju orķestris tika uzaicināts piedalīties XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koncertos kopā ar Latvijas profesionālajiem pūtēju orķestriem, kā arī XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Pūtēju orķestru konkursā izcīnīja 1.vietu un GRAND PRIX!