Par ESF mērķstipendiju

es

2009.gada 18.septembrī tika noslēgts līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu par sadarbību Eiropas Sociālā fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana projekta Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana (Vienošanās Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) īstenošanā. 

Projekts paredzēja iespēju profesionālās izglītības iestādes izglītojamiem, kuri apgūst kādu no akreditētām profesionālās vidējās izglītības programmām, saņemt mērķstipendiju papildus valsts budžeta stipendijai.

Projekts norisinājās līdz 2015.gada 31.augustam.

NOLIKUMS

Mērķstipendiju piešķiršanas nolikums 

STATISTIKA

Eiropas Sociālā fonda projekta rezultāti 2010./2011.mācību gadā 

Eiropas Sociālā fonda projekta rezultāti 2011./2012.mācību gadā 

Eiropas Sociālā fonda projekta rezultāti 2012./2013.mācību gadā

Eiropas Sociālā fonda projekta rezultāti 2013./2014.mācību gadā

Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanas rezultāti (02.03.2009. - 31.12.2014.)