informācija audzēkņiem

 
Pēcpārbaudījumu saraksts 2018./2019.mācību gada 2.semestrī
 
No 17.maija līdz 27.maijam Pavasara eksāmenu sesija mūzikas vidusskolas 4. un  3.kursa audzēkņiem (ar vidējo izglītību). 
No 29.maija līdz 13.jūnijam profesionālās kvalifikācijas eksāmeni mūzikas vidusskolas 4. un 3.kursa audzēkņiem (ar vidējo izglītību). 

 

 

 

Ieskaites 1.-3.kursa audzēkņiem ar pamatizglītību 2018./2019. mācību gada 2.semestrī

Ieskaites 1.-2.kursa audzēkņiem ar vidējo izglītību 2018./2019. mācību gada 2.semestrī

 
 
Ieskaites 4.kursa audzēkņiem ar pamatizglītību 2018./2019. mācību gada 2.semestrī
Ieskaites 3.kursa audzēkņiem ar vidējo izglītību 2018./2019. mācību gada 2.semestrī
Eksāmeni 1.-3.kursa audzēkņiem ar pamatizglītību 2018./2019. mācību gada 2.semestrī 
Eksāmeni 3. un 4. kursa audzēkņiem 2018./2019. mācību gada 2.semestrī 
Eksāmeni 1. un 2. kursa audzēkņiem ar vidējo izglītību 2018../2019. mācību gada 2.semestrī

 

STUNDU SARAKSTI 2018./2019.mācību gada 2.semestrī 

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 1.kursam

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 2.kursam

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 3.kursam

Stundu saraksts (grupu nodarbības) 4.kursam 

Stundu saraksts (grupu nodarbības) audzēkņiem ar vidējo izglītību

  

Konsultācijas 2018./2019. mācību gada 2.semestrī

 

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem
Stipendiju piešķiršanas nolikums
Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība