informācija audzēkņiem

Stundu saraksts 1.kursam 2020./2021.mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts 2.kursam 2020./2021.mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts 3.kursam 2020./2021.mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts 4.kursam 2020./2021.mācību gada 2.semestrī

Stundu saraksts audzēkņiem ar vidējo izglītību 2020./2021.mācību gada 2.semestrī

 

 

 Kārtiba, kādā īstenojams attālinātais mācību process Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā

  

  

****************************************

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem
Stipendiju piešķiršanas nolikums (spēkā līdz 10.01.2021.)

Stipendiju piešķiršanas nolikums (spēkā no 11.01.2021.)
Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Izglītojamo pašpārvaldes reglaments
Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā 
Kārtiba, kādā īstenojams attālinātais mācību process Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā


 

ESF projekta Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040 „Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” ietvaros izstrādātie JMRMV pedagogu metodiskie materiāli

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 1.daļa

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 2.daļa

A.Šuriņš. Uzskates līdzekļu kopums viduslaiku, renesanses un baroka mūzikas apguvei

I.Jankovska. Praktisko darbu krājums latviešu mūzikas folkloras apguvei

I.Bite. Uzdevumu krājums harmonijas apguvei mūzikas vidusskolā

I.Bite. Harmonijas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Akustikas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Uzdevumu krājums akustikas apguvei mūzikas vidusskolā

R.Garoza. Uzdevumu krājums džeza mūzikas apmācībā. 2.daļa - aranžēšana

E.Grafcovs. Vingrinājumi džeza ģitāras spēlē